För vem är den här konsultationen?

Du har behov av stöttning och kunskap när det gäller tarmhälsa och besvär som tyder på problem med histamin, eventuellt även oxalater, salicylater och svavelkänslighet. 

Se även min artikel om histamin och MCAS. 

Den svenska sjukvården kan inte diagnostisera MCAS än. De kan däremot utreda och ge behandling. Inom funktionsmedicin kan vi analysera tarmhälsa, cellstatus och genetik på för att förbättra din situation när det gäller hormoner, sömn, träning osv. 

Grundläggande är att ta reda på vad vi behöver stödja i tarmen och vilka näringsbrister som finns. Men även själva genetiken när det kommer till histaminreceptorer, DAO, HNMT osv, är ett stort plus för att komma framåt. 

Därför är det möjligt att du kommer ha nytta av ett eller flera av de tester som har med dessa områden att göra. 

Vi börjar med en anamnes och sen lägger vi upp ett åtgärdprogram tills vi har nästa konsultation. Detta är ett uppstartsmöte på 60-75 min. Kostnad 1990 SEK

I tiden emellan finns det möjlighet att ta kontakt för mindre frågor. Tex att boka 30 minuters rådgiving. Men även "privata meddelanden på den datasäkra plattformen, för korta frågor. 

Boka nu över mail, eller registrera dig på den GDPR säkrade plattformen jag delar med Evomedicin.

 https://evomedicin.se/registrera-konto-lakanaturligt/

Har du registerat dig på "Registrera basmedlemskap på Läka Naturligt med länken ovanför. Då går du till "Mina Sidor". Där finns en rubrik för formulär. Intagningformuläret är det som gäller samt symptomformuläret. På det viset har jag redan fått bra uppgifter så vi kan starta direkt på uppstartmötet med de viktiga frågorna.