Funktionsmedicin är inriktat på att söka efter ursprung och orsak till ens besvär och symptom. Det gör att det är utmärkt att använda sig av om man har blivit utredd av sjukvården och man nu vill jobba med helhetshälsa, dvs kosthållning, näringstillskott, fasta, motion, sömnhygien och stresshantering. 

Olika användningsområden är trötthet, viktuppgång, kroniska magbesvär, värk, koncentrationssvårigheter och helt enkelt att förebygga kognitiv försämring. En stor del av hälsa bygger vi genom att ha en bra livsstil i vardagen. Den biten är mycket lätt att underskatta och tänka att det är gener och social miljö som styr, så vi har ingen chans. Visserligen är de inte oviktiga men det är det man gör dag för dag, som bygger och förhoppningsvis förebygger att sjukdom bryter ut. 

Vad betyder det här för den som söker? Får den inte hjälp med aktuella problem och besvär utifrån symptom? 

Så här arbetar jag; när man hittar en trött vandrare i öknen ger man den vatten. Man sätter sig inte ner och frågar, varför är du här.

Vad lämpar sig inte för funktionsmedicin? 

Först måste man skilja på akuta och kroniska besvär. Akuta besvär hör definitivt till sjukvården. Även många kroniska besvär behöver utredas och behandlas av sjukvården. 

Sedan uppstår frågan vad som tidigare och är utrett och vad för slags funktionsmedicinsk mottagning man sökt till. Om det som i fallet hos mig INTE är en medicine läkare utan en hälsocoach, naturläkare och funktionsmedicinsk terapeut, blir det ännu viktigare att ha sin läkare med i båten. En hälsocoach, naturläkare eller funktionsmedicinsk terapeut kan och vill inte ersätta läkarvård. 

Att mäta är att veta

Om man inte är intresserad av att förändra, men vill göra en vettig uppskattning, dvs anamnes och status, kan man beställa tester utan hälsocoachning, inom områden som näringsstatus, hormoner, sköldkörteln och tarmhälsa. Det är en tjänst som är intressant när man inte är kroniskt sjuk utan vill se hur man ligger till inom relevanta hälsoområden. Dessutom ger det ett kvitto på hur ens värden ser ut när man mår bra eller till och med på topp!

Vad är kostnadseffektivt och vad leder snabbast till hållbart resultat? 

Att prova olika saker och ta olika behandlingar? Eller att ta målinriktade tester för att upptäcka var i kroppen som det finns områden som behöver stöd?

Det finns mycket viktiga funktioner med att låta sig ledas av sin intuition. Det ger glädje och är en slags lust att experimentera. Det elementet behöver inte försvinna bara för att man tar ett test som visar hur ens tarm fungerar eller ens cellomsättning. Det hjälper på det viset att man kan vara mer målinriktad just inom dessa områden av hälsa. Så sätt på dig din detektivkeps och följ med på den spännande vägen till en optimerad hälsa.