…råd om kost, näringstillskott och andra livsstilsåtgärder från mottagande yrkesutövare ej ersätter läkemedel eller annan behandling från läkare eller annan vårdgivare.

…livsstilsförändringar och att arbeta förebyggande med hälsoåtgärder som till exempel kost, träning, sömn och stressvanor för att uppnå önskade resultat är en process som i många fall kan ta lång tid beroende på dina förutsättningar, ambitioner och mål.

…det inte finns några garanterade resultat när du genomför ett köp av och nyttjar någon av Läka Naturligts tjänster.

…köpt tjänst kan behöva förlängas och / eller kompletteras med fler köp för att Kunden skall nå fram till sina målsättningar.

…att jag själv måste göra aktiva insatser och förändra hela eller delar av min livsstil baserat på erhållen rådgivning från Läka Naturligt för att uppnå önskade resultat.

…jag för att uppnå önskade resultat behöver genomföra de medicinska tester som jag blivit rekommenderad.

…att jag alltid per omgående skall söka legitimerad vårdgivare för mitt medicinska tillstånd.

…att Läka Naturligt aldrig ställer några medicinska diagnoser och att Läka Naturligt inte ger några behandlingar av sjukdomar. 

…Petra Mikaelsson, Läka Naturligt aldrig ger några rekommendationer om läkemedel, dopningspreparat eller medicinsk behandling.

…jag själv är ansvarig för de val som görs för att arbeta med hälsa, träning och livsstil i förebyggande syfte. 

…den rådgivning som jag får när tjänster från Läka Naturligt nyttjas är endast att betrakta som vägledande och Kunden accepterar och är införstådd med att det är ett eget val att följa dessa råd eller inte. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *