Histamin och MCAS

It's the new kid on the block

Vad är histamin? Vad är MCAS och MCAD som det är så mycket buzz om i hälsovärlden? 

I den här artikeln kommer jag inte kunna täcka in alla områden, symptom eller ansatser som finns för att komma tillrätta med dessa problem. Men en kortare översikt för att du ska kunna få ett grundläggande begrepp om den här delen av vår fysiologi (hur kroppen är uppbyggd). 

Vad är histamin och var finns det?

Histamin är både en neurotransmitter som är avgörande för vår vakenhetsgrad, känslor samt koncentration liksom ett av de viktigaste ämnet för vårt immunförsvar. Det är en av våra äldsta ämnen om vi ser kronologiskt på hur kroppen uppstod. Hur skulle den kunna vara en fiende, när den är livsviktig för hela vårt känsloliv och vårt immunförsvar. Ja, jag tycker att histamin till orätt fått ett dåligt rykte. 

Histamin i livsmedel

Histamin finns i de flesta av våra livsmedel. det är bara olja och vatten som är helt fria från histamin. En del innehåller en låg mängd, men genom att man sparar de i kylskåpet ökar mängden drastiskt.

Exempel på livsmedel med hög mängd histamin är, tomat, spenat, rökt fisk, de flesta lagrade ostar, avokado, ättika och vinäger (men inte äppelcidervinäger).  

Andra livsmedel är histaminliberatorer, dvs triggar att mastcellerna släpper ut histamin. 

Exempel på histaminliberatorer är citrusfrukter, jordgubbar, vetegroddar och baljväxter.

Mikrobiota alstrar histamin

Histamin uppstår även i tarmen av vår mikrobiota (nytt ord för tarmflora som ju består av olika tarmbakterier och andra mikrober). 

Andra felfunktioner i samband med mag och tarmkanalen

När vi har sämre funktioner på nyckelområden i mag- och tarmkanalen som magsyra, bukspottskörtel och galla, kan det ge problem på så vis, att ämnen som borde bli oskadliggjorda i magsäcken och tarmen, tar sig vidare in genom tarmslemhinnan eller nästlar sig in och förökar sig på tarmens slemhinna. Det är naturligtvis ännu värre om man har en leaky gut. Då kan fler ämnen som inte borde komma igenom tarmslemhinnan, cirkulera fritt i blodomloppet och irritera immunförsvaret.

Mastcellerna, här finns histaminet

Våra stora immuförsvarsceller mastcellerna, släpper även fri sin last av bland annat histamin, serotonin, heparin och cirka en 198 andra mediatorer, när vi känner av en sjukdomsalstrande bakterie eller virus. 

Vid äkta allergier, (IgE) är det också bland annat  histamin som frisätts och ger snabba symptom. Det är kanske därför man inte tror att det är histamin, när man rent allmänt känner sig inflammerad och trött. Det liknar ju inte en reaktion på nötter eller ett getingstick. Det betyder inte att alla som är trötta har problem med histamin eller nedbrytningen av den. Men det är ett område som inte tagits med i beräkningen, enligt många läkare och forskare. Se hematolog och onkolog dr Afrin, en av de största inom området histaminrelaterade problem och MCAS *3, *4

Att histamin spelar en stor roll i slemhinnan och vävnader i livmodern och därmed under graviditeten och för andra hormonrelaterade symptom, är något som den senare tidens forskning kunnat visa på. *1 

Viktiga enzymer, DAO, HNMT, MAOB och MAOA

Diaminoxidas,*2 förkortat DAO är ett enzym som bryter ner histamin i tarmen. Är det enzymet nedsatt i sin funktion pga näringsbrister och/eller genetik, kommer det att bli problem. Dessa problem begränsas inte  bara till tarmen med  tex obehag, diarré utan kan finnas i resten av kroppen. Detta för att histamin tar sig ut ur tarmen och in i blodomloppet.

Det är bara när man har <10 U/mL som man kan få diagnosen histaminintolerans i vården. Ett test som skickas till Sahlgrenska för analys när vården behöver veta. Det som vi inom funktionsmedicin räknar som histamin relaterade problem är förutom varför man har en nedsatt DAO, om man har en relativ brist, dvs alltför mycket histamin och dålig förmåga att bryta ner det vid rätt tillfälle. DAO är absolut inte oviktigt, men det är inte viktigt för vårt arbete att få dess funktion testad av vården eller privat. Hellre tittar jag i genetiken för att se om den med stor sannolikhet är nedsatt på det viset.  

Symptom på för mycket histamin:

Huvudvärk, rodnad, klåda, eksem, trötthet, uppjagad känsla utan direkt anledning, adrenalinpåslag som gör att hjärtat slår snabbare och att snabb andning och svettningar uppstår.

Rätt störande när man ena dagen är lugn som en filbunke och nästa dag reagerar till synes på sånt som man annars tål. 

Bild, se artikel om vad som påverkar hur effektivt dina enzymer arbetar. 

Andra viktiga enzymer som bryter ner histamin är det intracellulära HNMT, histamin-N-metyltransferase. Det är alltså när det finns begränsningar här, delvis pga låg metylering (SAMe) som det kan uppstå problem. Metylering är alltså en flytande och otroligt variabel process, som man inte kan säga är lika från minut till minut eller dag till dag. Men det går ändå att se hur bra man metylerar och vad för nyckelämnen som är i brist med funktionsmedicinska tester. Exempelvis organiska syror, kapacitet på nedbrytning av histamin eller en metyleringspanel. 

Det histamin som går pathwayen genom HNMT och blir N-methylhistamin ska enzymen MAOA och MAOB  ta itu med. Det är det intracellulär histaminet som sagt och inte det som finns i tarmen. Det histaminet ska DAO ta hand om i lagom måtta. 

MAOA och MAOB, finns bland annat i neurocyterna, blodplättarna, lungorna, magtarmkanalen etc. Därefter i processen kommer enzymet ALDH. Ett enzym som bryter ner aldehyder från tex alkohol. Alkohol kan även skapas i en inte obetydlig mängd när man har en överväxt av Candida. Se provtagning för SIFO och SIBO.

Så går det trögt här i enzymet ALDH pga brist på cofaktorerna B3 och zink, ger det en negativ feedbacksignal till huvudenzymet HNMT att det blivit en flaskhals. Det gör att HNMT bryter ner mindre mängd histamin.

En stor del av alla klienter har brister på zink och eller B3 är min och andras erfarenheter. Just zink är en mineral som det är svårt att ha lagom av, om man inte äter kött eller andra animalier. Det är helt enkelt bättre biotillgänglighet på mineraler men särskilt zink i animalier eftersom de saknar antinutrienter. *5

När ämnet, i vårt fall gäller det själva processen runt histamin, bearbetats av enzymet ALDH, kissas det ut. ALDH är även nästa enzym i processen efter DAO. Nu förstår du varför jag gärna använder mig av nutrigenomics när jag går igenom din hälsoparametrar och vill förbättra din tarmhälsa och mående. 

Alla dessa livsnödvändiga enzymer har ämnen som de blir långsammare av, dvs stör dem i sitt arbete. Men även näringsämnen som de behöver för att kunna "snurra på" i önskad takt. De ämnen de behöver kallas kofaktorer.  Det är därför det är så viktigt att inte bara ha den mängd som krävs för överlevnad utan en optimal mängd för just ditt personliga behov.

För hög mängd zink är även det en störande faktor. Så det går inte bara att försöka lura kroppen på dess eftersökta balans. För mycket och för lite (salt) skämmer soppan. 

MCAS, mastosytos och MCAD

Vad är nu MCAS och när ska det tas upp i den europeiska diagnoskatalogen ICD-10? 

Först vill jag förklara vad mastcellerna är för att det är den som gett namnet åt de här sjukdomarna. 

Mastceller tillhör vårt "oskolade", dvs ospecifika immunförsvar. Mastcellerna är en slags vit blodcell som ska reagera på parasiter och annat främmande direkt. Det är när mastcellerna spricker som histamin och ca 200 andra mediatorer som serotonin, heparin osv avges. *

Mastcellsaktiveringssyndrom, MCAS är inte samma som systemisk eller kutan mastocytos. De faller alla tre in under paraplybegreppet mastcellsaktiverande sjukdomar, MCAD (mast cell activation disorder).  

Vid mastocytos har man mastceller som förändras och växer snabbt på ett sätt de inte borde, de kan även samlas i "anhopningar" = ackumuleras. Hos 80% av de drabbade, kan man hitta en punktmutation i c-KIT-genen. Det innebär att den har en högre aktivitet och en för långsam naturlig celldöd på mastceller. I förlängningen uppstår en ständig förhöjd eller i skov förhöjd frisättning, som inte har ett målinriktat område, utav mastcellmediatorer som histamin. 

Mastocytos är en ovanlig sjukdom. Mastycytos kan ge kvaddlar på huden, starka allergireaktioner med anafylaksi, mag-tarmbesvär, ont i muskler och skelett, trötthet och utmattning.

Vid det mindre kända syndromet, MCAS, förändras inte själva mastcellen som vid mastycytos men den avger en stor mängd mediatorer. De är alltså istället högkänsliga och väldigt aktiva. 

Själva kriteriet för att diagnostisera MCAS, är inte bestämt än. Det finns två falanger av duktiga läkare och forskare som diskuterar sina lite olika uppfattningar. Det är läkare runt dr Valent och den andra gruppen är de runt dr Moldering. Tills de kommit fram till en överenskommelse,  kommer vi få se en sjukvårdsturism till tex Tyskland där man kan ta prov för MCAS med biopsier som färgas och analyseras av labb. Synd bara att de är helt överlupna sen man i Tyskland fått uppgifter om att alltifrån 5-20% av befolkningen kan vara drabbad av mer eller mindre allvarligt format av MCAS. *7 Vi får se hur det här utvecklar sig. 

Vilka olika syndrom och sjukdomar skulle kunna vara en följd av oupptäckt MCAS eller har delvis MCAS och andra syndrom eller sjukdomar samtidigt? 

It is not yet known which proportions of the populations afflicted by any of the many comorbidities often seen with MCAS [e.g. myalgic encephalitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS), fibromyalgia, irritable bowel syndrome (IBS), postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS), small fiber neuropathy (SFN), hypermobile Ehlers Danlos Syndrome (hEDS), and many others] [12] actually have MCAS, and whether each of those comorbidities is truly caused by MCAS or is merely associated with MCAS. Generally, those favoring the consensus-2 criteria have observed non-trivial overlaps among the populations with these diseases (e.g. [31], [32], [33], [34], [35]), hinting at commonalities in these diseases’ mechanistic roots, and those favoring the consensus-1 criteria have published contrary assertions (e.g. [23], [24], [36]).

Det är en skrämmande lång lista på åkommor som skulle kunna bli helt eller delvis hjälpta av att få mer kunskap om mastcellsaktiveringssyndrom. Särskilt som man som drabbad kan använda sig av funktionsmedicinsk, integrativ och orthomekulär medicin som självhjälp för att kurera sig helt eller delvis. 

De olika erfarenheterna från tex teamet runt Moldering och Afrin, visar på att det går att förbättra ens levnadsvillkor betydligt i många fall. *8

Källor:

  1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/002822439190157G
  2. https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/laboratoriemedicin/analyslistan/diaminoxidas/
  3. https://aimcenterpm.com/dr-lawrence-afrin/
  4. https://www.kpwashingtonresearch.org/news-and-events/blog/2016/june/do-mast-cells-hold-key-chronic-and-unexplained-disease
  5. https://nutritionsfakta.se/2020/07/14/ratt-beredning-och-processning-av-vaxtbaserade-livsmedel-minskar-risk-for-brist-pa-jarn-och-zink/
  6. https://www.paleoteket.se/avsnitt-54-vegetabiliskt-vs-animaliskt-protein-vilka-ar-skillnaderna/
  7. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/dx-2020-0005/html
  8. https://mastcellresearch.com "Never bet against Occam". Lawrence B. Afrin, MD. Dr Moldering har varit verksam bland annat i Bonn. https://www.humangenetics.uni-bonn.de/de/forschung/forschungsprojekte/mastzellerkrankungen

Om Petra Mikaelsson

I grunden intresserad av kroppen och själen. Funktionsmedicinsk terapeut och hälsocoach från Paleo Institutet, utbildad i Tyskland inom skolmedicin och funktionsmedicin till ett tyskt statligt certifikat som man kan översätta till naturläkare. Undersköterska sen 1992, dvs skolmedicinsk kunnande om kroppen, biokemi och hur många mediciner fungerar. Mitt val inom funktionsmedicin är att koncentrera mig på tarmhälsa efter år då jag inriktat mig på mitokondriehälsa, fördröjd födoämnesöverkänslighet, hormoner och ämnesomsättningen. Till min hjälp har jag funktionsmedicinska tester, utvärdering av symptom olika tillskott och metoder som baserar på studier och traditionell medicin. Jag anser att de metoder vi använder som riktar sig mot sömn, avslappning och påslag av vagusnerven och rörelse i vardagen är extra viktiga. Detta för att kunna arbeta på djupet och verkligen nå de orsaker som gett symptom. Ett av mina ledord är ödmjukhet inför min klients önskemål och känslor, mitt intresse för hur just den personen jag möter ska kunna må bättre, snabbt men även långsiktigt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *