Hormonkollen – här kollar vi hälsomarkörer som blodsocker, blodtryck och går igenom din hälsoscreening som du fyllt i hemma.

Alla system sitter ihop i kroppen. Därför kan vi inte veta alltid vad som var ursprungsorsaken till en svag binjurefunktion eller en inflammerad sköldkörtel. Det viktiga är att vi börjar att arbeta med att identifiera symptom. Senare kan vi "plåstra om" och lindra symptom medan vi samtidigt jobbar på att din hälsa ska bli varaktigt bättre. Detta genom att hitta grundläggande orsaker som finns kvar som har hindrat egen läkning.

Exempel:

  • Är det en orolig sömn som beror på att binjure-hormon är för högt på kvällen och natten? Eller tvärtom, för lågt kortisol mitt i natten som ger ett påslag av stresshormoner? ( För sjukdomstillstånd där binjurarna är skadade är sjukvården ansvarig. Det här handlar om nedsättningar i funktionen och inte i själva organet.)
  • har du en begynnande insulinresistens pga en inflammation i sköldkörteln och/eller i kroppens vävnader, såkallad silent inflammation? Detta kan ge flukturerande blodsocker och göra att nattsömnen inte blir så vilsam och ge den återhämtning som behövs.
  • Det finns många nyckelämnen som kan ge det sista lyftet och omvandla en trött sköldkörtel till en pigg! Tillsammans går vi igenom din kost och dess näringsämnen. Reservation för hur mycket som tas upp i tarmen. Därför är ett förbättrat upptag något vi lägger extra vikt vid. 
  • Det är inte bara selen och jod som är viktiga för en fungerande sköldkörtel och att hormonet gör sitt jobb i cellen. Om det är inflammationer eller ett autoimmunt tillstånd behöver vi jobba med ett autoimmunt protokoll. 

         Pris, se prislista.